درباره ما
درباره ما

مقدمه

برنج بعنوان دومین غذای اصلی مردم کشورمان بعداز گندم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در سالهای پس از انقلاب شکوهمند اسلامی مصرف برنج روبه افزایش یافته و در اکثر نقاط کشور و در بیشتر خانواده ها که برنج بعنوان غذایی لوکس در اعیاد  ومراسم مصرف می شد اکنون جزیی از جیره غذایی روزانه قرار گرفته  ودر روز حداقل یک وعده غذایی به مصرف میرسد و این امر سبب گردیده علیرغم افزایش قابل توجه تولید در سالهای پس از انقلاب کماکان تولید کفاف مصرف داخلی را  ننموده ونیاز به واردات داشته باشیم .

دردنیا نیزبرنج بعنوان غذای اصلی نیمی از مردم جهان شناخته شده (درسرزمین پهناور آسیا بعنوان قوت غالب محسوب می گردد ).حدود ۹۰ درصد  برنج تولیدی دنیا درآسیا تولید و مصرف می شود. بیش از۵۰درصد کالری مورد نیازمردم  آسیا از برنج تامین می شود.برنج علاوه بر داشتن کالری زیاد دارای  ویتامین و پروتیین نیز می باشد و از این نظر منبع غذایی  مهمی برای مصرف کنندگان به حساب می آید .

با توجه به آنکه برنج بعنوان یکی از تولیدات زراعی جهان به شمار می آید  و تولیدات  سالانه  آن به  ۴۹۴ میلیون تن می رسد اما حدود ۶ درصد آن در چرخه صادرات و واردات قرار می گیرد  و احتمال این می رود که  از سال ۲۰۲۵ به بعد این ۶ درصد هم برای گردش صادرات وجود نداشته باشد و کلیه تولید کنندگان  عمده برنج ،خود مصرف کننده آن  باشند. از این نظر  رسیدن به خود کفایی و یا خود اتکایی در امر تولید برنج از اولویت خاصی باید بر خودار باشد .

درچرخهتولیدومصرفبرنج،توزیعوتجارتبرنجبهعنوانحلقهواسطمیتواندنقشبسیارارزندهایایفانماید . ساماندهی  وضعیت  تجارت و توزیع برنج اعم از برنج  داخلی  و وارداتی از اهمیت خاصی  برخوردار است . مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات  برنج  ایران  با  تجمع  تعداد بسیار زیادی از کارخانه داران و تجار قدیمی برنج در شهرستان آمل  تشکیل گردیده  و رسالت خود می داند که به امرساماندهی توزیع و تجارت برنج پرداخته، ضمن حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان به گونه ای عمل نماید که مصرف کنندگان نیز دچار صدمه  وزیان نگردند .

پایانه صادراتی

پایانه صادراتی مکانی می باشد که سازمانهای مرتبط با صادرات در آن مستقر بوده و کلیه خدمات لازم در زمینه صادرات غیر نفتی اعم از حمل ونقل ، بیمه ، انبار داری ، نگه داری و بازاریابی و دیگر امور مربوط به روند صادرات را به صادر کنندگان ارائه میدهد و امکان حمل مستقیم کالا به مبادی خروجی کشور را فراهم می نماید.

کشور ایران بطور اعم و شهرستان آمل به عنوان یکی از مراکز عمده  تجارت برنج بطور اخص با توجه به دارا بودن پتانسیل و ظرفیت های بسیار بالا در تولید برنج های مرغوب از تجارت جهانی بی بهره است. بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهای آسیای میانه و ترکیه می توانند به عنوان بازارهای هدف برای صادرات برنج مرغوب ایرانی با برند خاص مثل طارم مورد توجه قرار گیرند.

باید شرایطی فراهم گردد که تولیدکنندگان و تجار واقعی برنج به بازارهای هدف دسترسی پیدا کنند و مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران میتواند در دست یابی به این هدف کمک نماید.

خـدمـات قـابل ارائه در پایانه صـادراتـی

ارائه خدمات آموزشی به صادر کنندگان و تولیدکنندگان و امکان حضورشان در کنار یکدیگر فراهم نمودن امکانات لازم جهت حضور سازمانهای دولتی در حمل پایانه

ارائه خدمات کنترل کیفی ، آزمایشگاهی و سنجش و وزن کالاهی صادراتی

فراهم آوردن تسهیلات لازم و مورد نیاز جهت نگه داری موقت و حمل و نقل کالاهای صادراتی و امکان صدور شناسنامه برای کالاهای وارده به پایانه و تکمیل بانک اطلاعات پایه صادرکنندگان

امکان فروش کالا از طریق سیستم الکترونیکی مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادراتی برنج ایران واقع در شهرستان آمل.

ضـرورت و اهمیـت اجـرای پـروژه

مازندران با ۳۵ درصد سطح زیر کشت ، ۴۵ درصد کل برنج کشور را تولید میکند و از این نظر در مقام اول در کشور است. در استان مازندران شهرستان آمل و بابل از مراکز عمده کشت برنج و باب طبع تجارت برنج می باشد. در مازندران بخصوص در آمل هیچ محصولی قادر به رقابت با برنج نمی باشد. در سالهای پس از انقلاب با برخی ارقام پر محصول و همچنین استفاده از تکنولوژی های نوین ، متوسط عملکرد از ۵/۱ ۲ تن شلتوک به متوسط ۵ تن شلتوک در هکتار رسیده است. که آمل با قرار گرفتن معاونت موسسه تحقیقات برنج در آن نقش مهمی در این افزایش عملکرد بازی میکند. شهرستان آمل و شهرستان های همجوار نقش عمده ای در تجارت برنج بازی می کنند و در حقیقت اقتصاد این شهر با تولید و توزیع و تجارت برنج عجین شده است، بطوریکه سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن حدود یک ششم  کل تولید کشور از این شهر به تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران صادر میشود.

احداث چنین مرکزی در شهرستان آمل میتواند علاوه بر ساماندهی وضعیت بازار برنج و مدرنیزه نمودن تجارت برنج ، اشتغال زایی هم ایجاد نماید.

این مرکز میتواند به عنوان یکی از مراکز عمده تجارت برنج کشور و حتی در کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد.

این مرکز میتواند با مدرنیزه کردن عملیات تبدیل و درجه بندی و بسته بندی  تا حد زیادی درصد ضایعات را کم کند.

نـگاه دولـت جمهــوری اسـلامـی ایـران به بخــش کشـاورزی

دولت کریمه جمهوری اسلامی در نظر دارد که از طریق گسترش صنعت کشاورزی به صنایع دیگر غیرصنایع مادر دستیابی پیدا کند لذا در هر مورد تلاش میکند تا با حمایت مادی و معنوی این بخش را فعال نماید همه میدانیم تنها بخشی که با سرمایه مستقیم بخش خصوصی فعال میباشد تولیدات کشاورزی است قابل ذکر است که کشاورزان با تغییرات جوی دچار خسارات زیادی میگردند که در سالهای اخیر با درایت و برنامه ریزی دولت کریمه و بیمه نمودن محصولات کشاورزی خسارت ناشی از اتفاقات را کاهش داده و فرار کشاورزان و تولیدکنندگان را به حداقل رسانده و آنها را ترغیب نمود که با فعال تر نمودن کار در بعضی تولیدات کشور را خودکفا نمایند، نظر به خودکفا نمودن بیشتر تولیدات توجه دولت به سرمایه گذاری در این بخش را بیشتر نموده است که لازمه آن تصویب مصوبات متعدد هیأت دولت بوده که وزیران را ملزم به ایجاد زیرساختهای تولید اعم از تسطیح ایجاد سدهای خاکی بتونی چندمنظوره اعم از تولید آبزیان و برق مورد نظر کشاورزی و تأمین آب مورد استفاده کشاورزان نموده است. با توجه به این نگاه امید است که صنعت کشاورزی پایه بسیار قوی برای صنایع دیگر گردد.

سیاستـهای تـجارت بـرنـج

در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی در کشور و از آنجایی که برنج بعد از گندم دومین محصول استراتژیک می باشد و در تعاملات اقتصادی و سیاسی در سطح بین المللی تأثیر به سزایی دارد لذا خوداتکایی ویا خودکفایی در امر تولید برنج از اهمیت والایی برخوردار است و یکی از حلقه های گم شده در تولید برنج بخش بازرگانی و تجارت به ویژه تجارت بین الملل می باشد که تولید را پایدار و  کشاورزان را از آسیب های ناشی از نوسانات قیمت محافظت می کند. ورود به بازارهای جهانی و همچنین شناخت استراتژیهای ورود به این بازارها ، اطلاع از فرصت های موجود در این زمینه و مؤلفه های تاثیرگذار بر نحوه ورود به بازارهای بین المللی می تواند گامی موثر و مفید در خود کفایی تولید برنج باشد. در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، که سیاست های باز تجاری و رفع موانع تجاری بین کشورها موجب کمرنگ شدن ابزارهای حمایت گرا از صنایع شده است ، شرکت های مختلف صرفنظر از اندازه و نوع صنعت دریافتهاندکه مشارکت نکردن در بازارهای جهانی نمی تواند یک انتخاب صحیح برای طولانی مدت باشد . کما اینکه شرکتها با محدود کردن فعالیتها به مرزهای کشور خود و کاهش قدرت رقابت، در مقابل رقبای خارجی نیز مجالی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی نخواهند یافت. لذا مرکز بینالمللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران  می تواند با بررسی و تحلیل بازارهای بین المللی نقش مهمی در صادرات برنج کیفی ایرانی و توسعه کشت و تولید برنج در ایران  داشته باشد.

اهــــداف پـــــــروژه

برندسازی برنج کشور ومعرفی برنج ایرانی به بازارکشورهای موردهدف

ایجاد مرکز معاملات برنج و شفاف سازی قیمت برنج

ساماندهی بازار برنج داخلی

عدم دغدغه کشاورز جهت فروش محصول

ساماندهی نظام تولید و توزیع و بازاریابی و فروش محصولات برنج و محصولات وابسته در بین خریداران

حمایت و مشاوره تولیدات محصولات باکیفیت صادراتی با استفاده از معرفی ارقام تجاری

حرکت به سمت ایجاد نظام کشت و بازاریابی نوین

امکان صادرات برنج باکیفیت بسیارمرغوب و سالم به کشـورهای هدف و امکان واردات با ارز مابه ازا

تولید محصول سالم با آموزش کشاورزان و تولیدکنندگان  و خرید برنج آنها به قیمت مناسب.

کمک به دولت در امرنظارت بر نحوه عرضه و کنترل قیمت و برنامه ریزی برای واردات بـرنج مورد نیاز

حرکت به سمت شناسنامهدار کردن برنج های ایرانی و جلوگیری از اختلاط و آلودگی های جانبی

ایجاد انگیزه در کشاورزان برای تولید دوباره برنج (راتون و کشت دوباره )

افزایش اشتغال زایی در بخش کار گران فصلی شالیزار.

فعالیت بیشتر کارخانجات شـالیـکوبی و خـروج از رکود

درباره ما

شرکت توسعه تجارت برنج مازندران

  • تلفن تماس: 01144022
  • ایمیل: info@icrir.com

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت توسعه تجارت برنج مازندران میباشد