انجمن برنج ایران در بیست و هفتم اسفند ماه سال 1379 تأسیس گردید.ارکان این انجمن عبارتند از:

مجمع عمومی – هیئت مدیره – بازرس – دفتر روابط عمومی و بین الملل – دفتر تحقیقات و آموزش ترویج کشاورزی – دفتر امور صنعت و بازرگانی – دفتر هماهنگی امور استان ها – دفتر نظارت و ارزیابی

کار گروه های فنی انجمن برنج ایران عبارتند از :

  • کار گروه تولید و تجارت
  • کار گروه مکانیزاسیون
  • کار گروه جوانان

جنابان مهندس سید محمد حسین شریعتمدار،شادروان مهندس جعفر قلی راهب،دکتر رضا ارجمندی،مهندس فرج اله آل محمد،مهندس عنایت اله تورنگ،مهندس علی بخشی دهقانی و مهندس جمیل علیزاده شایق

اولین گروه اعضای هیئت مدیره انجمن برنج ایران عبارت بودند از جنابان مرحوم یوسف عباسی،دکتر قربانعلی نعمت زاده،سید عبداله میرموید،مهندس حسنعلی عابدی،رمضانعلی کشیری،مهندس شایگان ادیبی و مهندس جمیل علیزاده شایق.

این انجمن در کنار تولیدکنندگان تلاشگر،بی نظمی در واردات برنج و سردرگمی در تنظیم بازار برنج در سال 1389 را مورد نکوهش قرار می دهد.

نوزدهمین همایش ملی برنج کشور که مقرر بود در تاریخ های دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 آبان ماه سال 1399 با مسئولیت انجمن برنج ایران برگزار گردد ، به دلیل شیوع بیماری کرونا فعلا به تعویق افتاد.

موسسین انجمن برنج ایران عبارتند از:

نحوه تماس با انجمن برنج ایران 

تلفن : 66389807-021

تلفاکس : 66386652-021

ایمیل : iranriceasso@yahoo.com