هدف از احداث پایانه صادراتی و شهرک صنفی برنج آمل ساماندهی نظام تولید و توزیع و بازاریابی و فروش محصولات برنج و همینطور محصولات وابسته در بین خریداران است،و در ادامه از دیگر اهداف آن می توان حمایت و مشاوره تولیدات محصولات باکیفیت صادراتی،با استفاده از معرفی ارقام تجاری و حرکت به ایجاد نظام کشت و بازاریابی نوین را بیان کرد.

 1. برندسازی برنج کشور ومعرفی برنج ایرانی به بازار کشورهای مورد هدف
 2. ایجاد مرکز معاملات برنج و شفاف سازی قیمت برنج
 3. سامان دهی بازار برنج داخلی
 4. سامان دهی نظام تولید،توزیع،بازاریابی و فروش برنج و محصولات وابسته در بین خریداران
 5. حرکت به سمت ایجاد نظام کشت و بازاریابی نوین.
 6. حمایت و مشاوره در زمینه تولید محصولات با کیفیت صادراتی و معرفی ارقام تجاری برنج.
 7. امکان صادرات برنج با کیفیت بسیار مرغوب  و امکان واردات آن با ارز مابه ازا.
 8. آموزش کشاورزان در راستای تولید محصول مرغوب و سالم .
 9. حمایت کشاورزان در امر فروش محصول با قیمتی مناسب
 10. کمک به دولت در امر نظارت بر نحوه عرضه،کنترل قیمت و برنامه ریزی برای واردات برنج مورد نیاز کشور
 11. تلاش برای شناسنامه دار کردن برنج های ایرانی.
 12. ایجاد انگیزه در کشاورزان در راستای تولید دوباره برنج(راتون و کشت دوباره)
 13. افزایش اشتغال زایی در حیطه کارگران فصلی شالیزار
 14. فعالیت بیشتر کارخانجات شالیکوبی و خروج از رکود.