• استفاده از دستگاه های مدرن و تجهیزات اتوماتیک برای سورت و بسته بندی در اندازه های مختلف
  • ارائه خدمات کنترل کیفی،آزمایشگاهی و سنجش وزن کالاهای صادراتی.
  • امکان تأمین حدود 400 هزار تن برنج سفید در طی مدت سال و ارسال آن به کلیه نقاط کشور و دنیا
  • فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز جهت نگهداری موقت و حمل و نقل کالاهای صادراتی
  • امکان فروش از طریق سیستم الکترونیکی
  • ارائه کلیه خدمات لازم اعم از حمل ونقل،بیمه،انبارداری،نگهداری و بازاریابی با استقرار سازمان های مرتبط با صادرات.
  • امکان حمل مستقیم کالا به مبادی خروجی کشور.
  • ایجاد مرکز معاملات و بازار بورس برنج خاورمیانه و آسیای میانه