پایانه صادراتی مکانی می باشد که سازمان های مرتبط با صادرات در آن مستقر بوده و کلیه خدمات لازم در زمینه صادرات غیر نفتی اعم از حمل و نقل،بیمه،انبارداری،نگه داری و بازاریابی و دیگر امور مربوط به روند صادرات را به صادر کنندگان ارائه می دهد و امکان حمل مستقیم کالا به مبادی خروجی کشور را فراهم می نماید.

کشور ایران به طور اعم و شهرستان آمل به عنوان یکی از مراکز عمده تجارت برنج به طور خاص با توجه به دارا بودن پتانسیل و ظرفیت های بسیار بالا در تولید برنج های مرغوب از تجارت جهانی بی بهره است. بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهای آسیای میانه و کشورهای اروپایی می توانند به عنوان بازارهای هدف برای صادرات برنج مرغوب ایرانی با برند خاص مورد توجه قرار گیرند.باید شرایطی فراهم گردد که تولیدکنندگان و تجار واقعی برنج به بازارهای هدف دسترسی پیدا کنند و مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران می تواند در دست یابی به این هدف کمک نماید.

مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان آمل تأسیس شده است. این مرکز عظیم در مساحت 17 هکتاری بنا شده است.

رسالت آن سازماندهی ،توزیع و صادرات برنج با در نظر گرفتن منابع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این کالای استراتژیک می باشد که با امکانات لجستیکی،آزمایشگاهی و همین طور همکاری با مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان به یکی از مراکز عمده تجارت برنج در ایران و کشورهای همسایه مبدل شده است.