این رقم،بومی استان مازندران بوده و یکی از کیفی ترین و بهترین رقم موجود در کشور است.

رقمی است زودرس که دارای عطر و طعم و مزه بسیار عالی بوده و مورد توجه اکثر مصرف کنندگان داخلی و خارجی قرار دارد.

طول دانه برنج آن به طور متوسط 7/3 میلیمتر و عرض آن 2 میلیمتر می باشد که از نظر طبقه بندی جهانی جزء برنج های دانه بلند قرار دارند.میزان آمیلوز آن 12 درصد و جزء گروه های با آمیلوز متوسط است که نشان دهنده کیفیت بالای رقم می باشد.این رقم جزو ارقام با عطر و طعم بالا به حساب می آید.