اقدامی در راستای تنظیم بازار برنج

اقدامی در راستای تنظیم بازار برنج

اقدامی در راستای تنظیم بازار برنج قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به تغییر ارز اختصاصی به واردات برنج، برنج‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف و مقرر شد که برای طرح‌های تنظیم بازاری و به نرخ حاشیه بازار و با ۱۰ تا ۲۰ درصد

ادامه مطلب
کارگاه توسعه دانش و آگاهی بهره برداران بخش کشاورزی برگزار خواهد شد

کارگاه توسعه دانش و آگاهی بهره برداران بخش کشاورزی برگزار خواهد شد

کارگاه توسعه دانش و آگاهی بهره برداران بخش کشاورزی برگزار خواهد شد دکتر سید اسماعیل یزدان پناه: به گزارش روابط عمومی مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات بر نج ایران، دکتر یزدان پناه در خصوص کارگاه آموزشی برای کشاورزان اظهار داشت: به منظورتوسعه دانش و آگاهی بهره برداران بخش

ادامه مطلب
  • 1
  • 2