لطفاً برای پرسش سوالات با ما تماس بگیرید

01144022

آدرس پایانه صادرات برنج

مازندران - آمل- کمربندی شرقی آمل - یکصد متر بعد پل هوایی جاده قدیم (منطقه محمد آباد بوران) - منطقه دابودشت - دهستان دشت سر - آبادی بوران - شرکت توسعه تجارت برنج مازندران