لطفاً برای پرسش سوالات با ما تماس بگیرید

01144022

آدرس پایانه صادرات برنج

مازندران - آمل - کمربندی شرقی آمل - 100 متر بعد پل هوایی جاده قدیم - مرکز بین‌ المللی تجارت برنج ایران

    موقعیت شهرک برنج روی نقشه