تاریخچه برنج

برنج جزو اولین گیاهانیست که توسط بشر بصورت اهلی درآمده است. قدمت یا سابقه کشت آن به سالهای قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد. موطن اصلی برنج آسیای جنوب شرقی یا بطور خاص درکشور چین و هند می‌باشد .یعنی ارقام وحشی برنج برای نخستین بار در این مناطق دیده شده است . البته بعدها توسط انسانها و سایر عوامل به اقصا نقاط دنیا برده شده و کشت و تولید و مصرف میشود بطوریکه امروزه در همه قاره های جهان از جمله آسیا ، آمریکا، اروپا ، آفریقا و… کشت می شود. البته شایان ذکر است که نود درصد کشت و تولید و مصرف برنج در موطن اصلی خود یعنی جنوب شرقی آسیا می باشد.