مسجد شهرک برنج

 

در راستای رفاه حال مسافرین و بازدیدکنندگانی که برای بازدید از نمایشگاه و فروشگاه دائمی به این مرکز مراجعه می‌کنند مجموعه ایی از امکانات رفاهی در نظر گرفته شده که شروع ساخت آن از مسجد آغاز گردیده و در فازهای بعدی شامل تالار، رستوران فروشگاه های زنجیره ای و واحدهای فروش صنایع دستی و… خواهد بود
پروژه ساخت مسجد در سال ۱۳۹۹ شالوده های آن بنا نهاده شده،
و از آنجایی که در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران ، فازهای بعدی بخش توریستی تفریحی نیز مطرح است، امکانات رفاهی مانند تالار، رستوران وفروشگاه زنجیره ای و… نیز پیش بینی شده و در دستور کار قرار دارد.
مجموع هزینه های اجرا و تکمیل این پروژه تفریحی توریستی ، بالغ بر 40 میلیارد تومن برآورد شده است.

 

مسجد1

پروژه احداث مسجد

تاریخ تیر 1399
دسته بندی رفاهی