بانک کشاورزی شهرک برنج

از آنجایی که با افزایش تعداد بازدیدکنندگان و خریداران و تجّار برنج در مجموعه نیاز به وجود چندین بانک مختلف با خدمات متنوع احساس میشد، بهترین بانکهایی که به مجموعه درخواست همکاری داده بودند انتخاب شدند و مجوز فعالیت برای آنان صادر گردید. نخستین بانکی که فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد، بانک کشاوزی میباشد که در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ توسط رئیس دفتر ریاست جمهوری آقای واعظی افتتاح گردیده، همچنین بانک سامان نیز در آذر ماه سال ۱۳۹۹ افتتاح خواهد شد. از آنسو بانک صادرات و بانک ملی نیز در دی ماه سال جاری شروع به کار خواهند کرد.

احداث بانک کشاورزی

تاریخ بهمن 1399
دسته بندی توسعه