تاریخچه برنج

مبدا و تاریخچه برنج در ایران و جهان

کشت برنج از دوره هخامنشی که قسمتی از هندوستان هم جزء امپراطوری بزرگ ایران به شمار می رفت از رود سند گرفته تا رود هرات هر جا که آب فراوان و هوای گرم وجود داشته کم و بیش کاشته می شد . در عهد اشکانیان در سواحل بحر خزر (

ادامه مطلب

برنج هایی که باید بشناسید

برنج هایی که باید بشناسید   استان مازندران با توجه به نواحی کوهستانی و جلگه ای که دارد قادر به کشت انواع برنجهای طبع سرد و گرم است. در مازندران علاوه بر برنج کشت اول (ماههای فروردین تا تیر)کشاورزان می توانند با توجه به شرایط آب وهوایی که دارند در

ادامه مطلب

شالیکاران برای تولید شالی پای در آب و سر در آفتاب دارند

شالیکاران برای تولید شالی پای در آب و سر در آفتاب دارند دکتر سید اسماعیل یزدان پناه مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در جلسه تحقیق و توسعه شهرک برنج اظهار داشت : کشت مکانیزه برنج با هدف کاهش صعوبت کاری، هزینه کاشت و افزایش راندمان

ادامه مطلب