سالن معاملات برنج

راه اندازی سالن سورتینگ برنج

مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران کارخانه سورت و بسته بندی خود را در زمینی به مساحت 4 هزار متر در سال 96 بنا نهاده و در بهمن 98 توسط رئیس دفتر ریاست جمهوری آقای واعظی به صورت رسمی افتتاح گردیده و اولین محصول خود را برای

ادامه مطلب
سالن معاملات شهرک برنج

احداث سالن معاملات برنج

  احداث سالن معاملات در شهرک برنج اولین سالن معاملات برنج کشور در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در پاییز 99 با افتتاح غیر رسمی شروع بکار نموده استاز آنجایی که یکی از بزرگترین دغدغه های تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخش برنج اطمینان خاطر

ادامه مطلب
بانک کشاورزی شهرک برنج

افتتاح بانک کشاورزی

از آنجایی که با افزایش تعداد بازدیدکنندگان و خریداران و تجّار برنج در مجموعه نیاز به وجود چندین بانک مختلف با خدمات متنوع احساس میشد، بهترین بانکهایی که به مجموعه درخواست همکاری داده بودند انتخاب شدند و مجوز فعالیت برای آنان صادر گردید. نخستین بانکی که فعالیت خود را به

ادامه مطلب