سالن سورتینگ برنج

راه اندازی سالن سورتینگ برنج

مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران کارخانه سورت و بسته بندی خود را در زمینی به مساحت 4 هزار متر در سال 96 بنا نهاده و در بهمن 98 توسط رئیس دفتر ریاست جمهوری آقای واعظی به صورت رسمی افتتاح گردیده و اولین محصول خود را برای

ادامه مطلب
سالن معاملات شهرک برنج

احداث سالن معاملات برنج

اولین سالن معاملات برنج کشور در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در پاییز 99 با افتتاح غیر رسمی شروع بکار نموده استاز آنجایی که یکی از بزرگترین دغدغه های تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخش برنج اطمینان خاطر در خرید و فروش محصول می باشد.رسالت

ادامه مطلب
بانک کشاورزی شهرک برنج

افتتاح بانک کشاورزی

از آنجایی که با افزایش تعداد بازدیدکنندگان و خریداران و تجّار برنج در مجموعه نیاز به وجود چندین بانک مختلف با خدمات متنوع احساس میشد، بهترین بانکهایی که به مجموعه درخواست همکاری داده بودند انتخاب شدند و مجوز فعالیت برای آنان صادر گردید. نخستین بانکی که فعالیت خود را به

ادامه مطلب