در راستای رفاه حال مسافرین و بازدیدکنندگانی که برای بازدید از نمایشگاه و فروشگاه دائمی به این مرکز مراجعه می‌کنند مجموعه ایی از امکانات رفاهی در نظر گرفته شده که شروع ساخت آن از مسجد آغاز گردیده و در فازهای بعدی شامل تالار، رستوران فروشگاه های زنجیره ای و واحدهای