اولین برداشت مکانیزه برنج کشور در سال 1400 با حضور دکتر شریعت فرماندار محترم شهرستان آمل و دکتر حاجی پور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مشارکت مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در روستای دعوکلا بخش دابودشت شهرستان آمل انجام شد. نخستین خوشه‌های رسیده برنج، در روستای دعوکلا دابودشت آمل برداشت شد تا فصل برداشت این محصول استراتژیک در مازندران پس از گذشت سه ماه از زمان کشت به انتهای خود برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه بیش از 95 درصد اراضی به روش مکانیزه نشاء انجام شده است، گفت: تولید امسال 70 درصد برنج تولیدی محلی و 30 درصد ارقام پرمحصول پیش بینی می شود.

شهیدی‌فر از رشد قابل ملاحضه نشاء مکانیزه در سطح استان مطرح و بیان کرد: 130 هزار هکتار از اراضی مازندران یعنی حدود 60 درصد از زمین ها نشاء مکانیزه انجام شده است.

 

 

ادامه مطلب
1400دستگاه کمباین در شهر آمل در حال برداشت برنج می باشند