شالیکاران برای تولید شالی پای در آب و سر در آفتاب دارند

دکتر سید اسماعیل یزدان پناه مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در جلسه تحقیق و توسعه شهرک برنج اظهار داشت : کشت مکانیزه برنج با هدف کاهش صعوبت کاری، هزینه کاشت و افزایش راندمان تولید در کشور که باید به آن توجه شود، ترویج و توسعه کشت مکانیزه برنج می‌باشد.
وی در ادامه افزود: یکی از اجزای مهم و اولیه کشت مکانیزه برنج، پرورش نشای مناسب ماشین نشاکار برنج است
رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مازندران در خصوص نیاز مردم نیاز غذایی و تضمین سلامت آنان خاطرنشان ساخت: با توجه به رشد فرآینده جمعیت و نیاز روزافزون بشر به مواد غذایی، کشت و کار و تولید محصول برنج به عنوان قوت غالب بسیاری از مردم دنیا امری ضروریست که در کشور ما نیز سطحی معادل 600 هزار هکتار تحت کشت محصول برنج قرار دارد و نقش مهمی در جیزه غذایی خانوار ایرانی بازی می‌کند.
دکتر یزدان پناه در ادامه تاکید کرد: کشت و کار برنج به روش سنتی با دشواری‌های زیادی روبه‌روست و به رنج به دست می‌آید و شالیکاران برای تولید شالی پای در آب و سر در آفتاب دارند و باید در راستای کاهش صعوبت کاری، هزینه کاشت و افزایش راندمان تولید، کشت مکانیزه برنج وارد عرصه تولید گردد و یکی از سیاست‌های کلان وزازت جهاد کشاورزی، ترویج و توسعه کشت مکانیزه برنج باشد.

ادامه مطلب
برنج هایی که باید بشناسید