زنگ پایان کشت برنج مازندران امسال در حالی نواخته شده است که سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته است و نگرانی برای تامین آب بخشی از شالیزارها همچنان وجود دارد.
هر ساله شالیکاران مازندرانی بویژه کشاورزان حوضه آبریز هراز کار نشای برنج را به طور رسمی از نیمه دوم فروردین ماه آغاز می کنند و اواخر خردادماه پایان کشت این محصول در زمین های شرق و کوهپایه ای در استان است.
نخستین بوته برنج امسال از رقم طارم محلی ۱۰ روز زودتر نسبت به سال زراعی گذشته یعنی ۲۲ فروردین در زمین شالیزاری روستای ” فرامده ” بخش سرخرورد شهرستان محمودآباد به صورت مکانیزه نشاء شده بود.
طارم محلی ، هاشمی و فجر از رقم های کم محصول و رایج برنج در مازندران است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اظهار این که امسال همانند سال گذشته حدود ۲۱۶ هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان زیر کشت برنج رفته است، گفت که نشاکاری زودهنگام ،کشت مکانیزه و بارندگی‌های بهنگام اردیبهشت ماه سبب شد تا سطح زیرکشت کم نشود.

نشا مکانیزه در آمل
عزیزالله شهیدی فر، با توضیح این نکته که شالیکاران مناطق شرق و کوهپایه ای مازندران نیز پس از برداشت دانه روغنی کلزا ، گندم و جو ، بوته های نشا را در زمین های خود کاشتند ، افزود : هر ساله این زمین ها دیرتر از زمین های واقع در دشت و غرب استان نشاکاری می شوند و در واقع آخرین قطعات شالیزاری مازندران هستند که زیر کشت می روند.
وی به اشاره به این که امسال شالیکاران ۱۰ روز زودتر نسبت به فصل زراعی گذشته نشاکاری را در استان آغاز کرده بودند ، گفت : اگر چه خطر کم آبی همچنان تهدید جدی علیه شالیکاری در شرق استان است ، اما با مدیریت صحیح می توانیم از این خطر عبور کنیم.
شهیدی فر ابراز امیدواری کرد که کمبود آب خللی در ادامه رویش شالی در شرق مازندران به وجود نیاورد و اظهار داشت : در حال حاضر شالی در حوزه آبریز هراز در وضعیت بسیار مناسب سبز قرار دارد و به مرحله خوشه دهی رسیده است.
کاهش بارندگی و ذخیره سازی آب بیشترین اثرگذاری را بر کشت برنج مازندران دارد . طبق بررسی های صورت گرفته هر هکتار از اراضی شالیزاری نیازمند ۱۰ هزار متر مکعب آب است ، یعنی همواره کمبود بارندگی بیشترین اثر جغرافیاییش را بر شرق مازندران بر جای خواهد گذاشت ، منطقه ای که از چند دهه پیش دچار کم آبی و خشکسالی شد و در برخی مناطق هم از پیشروی جبهه آب شور دریا به سمت سفره های آب شیرین گزارش هایی دریافت شده بود.

ادامه مطلب
کشت قراردادی برنج

افزایش ۳۵هزار هکتاری کشت مکانیزه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام این که امسال ۱۳۵هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان به صورت مکانیزه نشاکاری شد، گفت : این سطح نشا مکانیزه نسبت به سال زراعی گذشته ۳۵هزار هکتار بیشتر است.
کشت مکانیزه برنج نیازمند در اختیار داشتن نشاء یکدست از لحاظ ارتفاع ریشه و ساقه است تا ماشین نشاکار بتواند آن را در شالیزار بکارد. عمل آوری اینگونه نشاء عمدتا در بانک های نشاء امکان پذیر است و نشایی که در خزانه گیری سنتی به دست می آید نمی تواند برای کشت مکانیزه مناسب باشد.
طبق آمار رسمی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ۱۹۶ واحد بانک نشاء در استان فعال است که۹۰ درص این واحد ها در دولت تدبیر و امید راه اندازی شد.
ایجاد بانک نشا و به کارگیری دستگاه نشاکار در زمین های یکپارچه شالیزاری از مهم ترین راهکارها برای بهبود روند تولید برنج و کاهش هزینه است تا زنجیره مکانیزاسیون کشت و کار برنج شتاب بگیرد، موضوعی که می توان با آمار و ارقام اعلام کرد که همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای در این بخش ها شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران استفاده از پهپاد های سمپاش در مبارزه علیه آفات و بیماری در شالیزارهای مازندران را یکی دیگر از اقدامات مکانیزه کردن در فرایند تولید برنج دانست و درعین حال بیان داشت: طبق بررسی های صورت گرفته کشاورزان مازندران امسال با مدیریت صحیح بدون استفاده از سمپاشی شیمیایی علیه نسل اول مبارزه کردند و هم اکنون باید مراقب نسل دوم این آفت باشند.
مازندران با تولید حدود یک میلیون تن برنج سفید ، ۴۲ درصد نیاز کشور را تامین می کند.