کارگاه توسعه دانش و آگاهی بهره برداران بخش کشاورزی برگزار خواهد شد

دکتر سید اسماعیل یزدان پناه:

به گزارش روابط عمومی مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات بر نج ایران، دکتر یزدان پناه در خصوص کارگاه آموزشی برای کشاورزان اظهار داشت: به منظورتوسعه دانش و آگاهی بهره برداران بخش کشاورزی و آشنایی آنان باعلم روزواقتصادی کردن وکاهش هزینه تولید ، قصد برگزاری کارگاه و کلاس آموزشی و بازدیدهای ترویجی در زمینه های مختلف نسبت به اولویت و متناسب با هرفصل در دستور کار خود قرار داده است.
دکتر یزدان پناه در ادامه خاطر نشان ساخت: هدف ازبرگزاری این دوره های آموزشی را افزایش سطح اطلاعات بهره بردارن و آشنایی آنان با اصول و فن آوری های روزجهت تولیدوسودبیشتراعلام کرد

ادامه مطلب
آیین افتتاح و بهره برداری از سایت تلفن همراه و تلفن ثابت ftth