دکتر سید اسماعیل یزدان پناه مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت وپایانه برنج ایران افزود: با وجود آنکه همه ساله مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی مشکلات متعددی را برای تنظیم بازار ایجاد میکند، ولی اجرای کشت قراردادی راهگشای این مشکلات خواهد بود.

 

 بیبرنامگی در کشت محصولات، کشاورزان را در اغلب اوقات در شرایط ضرر قرار داده تا کشاورزی را تبدیل به یک شغل پرریسک کند، بهطوریکه یکسال محصول روی دست کشاورز میماند و سال دیگر انقدر کم کشت و عرضه میشود که قیمت آن در بازار جهش مییابد اما حالا مسوولان، کشت قراردادی را راهکار این نوع مشکلات میدانند.

کارشناسان بر این باورند با توجه به اینکه در حال حاضر ۸۶ درصدی کشاورزی کشور خرده مالکی و تک محصول است، اجرای کشت قراردادی بدون توجه به این واقعیت حاکم بر بخش کشاورزی کشور، زیان برای کشاورز و تهدید برای امنیت غذای کشور را به

اسماعیل یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: برای اینکه در تولید محصولات استراتژیک از جمله برنج به خودکفایی برسیم باید به زنجیره ارزش آن توجه و آن را کامل کنیم، افزود: در کنار کاشت، داشت و برداشت باید به حلقه تحقیق و توسعه و دانش بنیان شدن تولید توجه کنیم.

ادامه مطلب
آیین افتتاح و بهره برداری از سایت تلفن همراه و تلفن ثابت ftth

 

وی بازرگانی حلقه بعدی زنجیره ارزش در تولید برنج یاد کرد و افزود: مشتری مداری حلقه دیگری است و اگر می خواهیم تولید پایدار و خودکفایی داشته باشیم باید تمامی زنجیره ها و حلقه های آن را کامل ببینیم زیرا دانش بنیان شدن منجر به کاهش هزینه، افزایش کیفیت و تولید و خودکفایی می شود.

 

وی با اشاره به اهمیت کشت قراردادی برنج گفت: این مرکز در سال گذشته ۱۲۰ هکتار از اراضی شالیزاری را تحت کشت قراردادی برنج برد و با ارائه آموزش ها سعی کردیم کشاورزی را از سنتی به سمت صنعتی پیش بریم.