برنج هایی که باید بشناسید

برنج هایی که باید بشناسید   استان مازندران با توجه به نواحی کوهستانی و جلگه ای که دارد قادر به کشت انواع برنجهای طبع سرد و گرم است. در مازندران علاوه بر برنج کشت اول (ماههای فروردین تا تیر)کشاورزان می توانند با توجه به شرایط آب وهوایی که دارند در

ادامه مطلب

شالیکاران برای تولید شالی پای در آب و سر در آفتاب دارند

شالیکاران برای تولید شالی پای در آب و سر در آفتاب دارند دکتر سید اسماعیل یزدان پناه مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در جلسه تحقیق و توسعه شهرک برنج اظهار داشت : کشت مکانیزه برنج با هدف کاهش صعوبت کاری، هزینه کاشت و افزایش راندمان

ادامه مطلب
ویژگی های برنج هاشمی

ویژگی های برنج هاشمی

ویژگی های برنج هاشمی برنج هاشمی جزو پرمصرف ترین برنج ها در کشور است و دارای ظاهری دانه بلند و چاق و رنگ سفید متمایل به کرم است. و قیمت این برنج بستگی زیادی به منطقه برداشت شده دارد. از مناطق مناسب برای کشت این برنج میشه به شهر #فریدونکنار 

ادامه مطلب