اقدامی در راستای تنظیم بازار برنج

قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به تغییر ارز اختصاصی به واردات برنج، برنج‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف و مقرر شد که برای طرح‌های تنظیم بازاری و به نرخ حاشیه بازار و با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف عرضه شود. حسن حنان قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: ۳۰ تا ۴۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور وجود داشت که به واردات آنها ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته بود اما با توجه به اینکه ارز واردات برنج به نیمایی تغییر یافت اجازه ترخیص آن را به وارد‌کنندگان ندادند.
وی افزود: به همین منظور این برنج با همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به شرکت بازرگانی دولتی ایران فروخته می‌شود و مقرر شد که هزینه‌های واردکنندگان نیز بر اساس محاسبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود.قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: این برنج‌ها برای ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی ایران در نظر گرفته شد و در طرح‌های مصوب و تنظیم بازاری مانند شب عید، محرم و صفر و کمک‌های مومنانه عرضه می‌شود.

ادامه مطلب
کشت قراردادی برنج