مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادراتی برنج ایران با حضور در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور ارمنستان با عرضه برنج های مرغوب مازندرانی، بازدیدکنندگان کشورهای خارجی ازاین نمایشگاه را مجذوب عطر، طعم وکیفیت برنج ایرانی کرد.

بازدید شهروندان ارمنستان از غرفه ICR
مرکزبین المللی تجارت وپایانه صادراتی برنج ایران با حضور مسئولانه وفعالانه خود در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور ارمنستان، توانسته با غرفه آرایی و ارایه بسته های برنج ایرانی با برند ” مازند خوشه” دروزن های 350 گرمی، 500 گرمی و یک کیلوگرمی، توانمندی های بالای برنج ایرانی را دراین نمایشگاه به خوبی به مشتریان و بازدید کنندگان خارجی عرضه و به نمایش بگذارد.

ICR در امرنستان
از اقدام های جالب توجه ای که مرکز بین المللی تجارت وپایانه صادراتی برنج ایران در غرفه خود دراین نمایشگاه داشته، پخت برنج ایرانی بوده که عطر، طعم بالای برنج مرغوب مازندرانی بوده که علاوه بر استقبال گرم بازدیدکنندگان وشرکت های معتبرصنعت غذایی خارجی، باعث توقف بیشتر آنان درغرفه مرکز بین المللی تجارت و از مدیر عامل و دیگر اعضای پایانه صادراتی برنج ایران درخصوص کیفیت و امتیازهای بالای برنج ایرانی پرسش زیاد داشتند و حتی به عنوان سوغات درخواست خرید برنج مازندرانی را داشتند.
در جریان برگزاری این نمایشگاه، مسئولان کشور ارمنستان نیز از غرفه اختصاصی مرکزبین المللی تجارت وپایانه صادراتی برنج ایران بازدید و در جریان توانمندی های بالای صادراتی وهمچنین شرایط تولید برنج ایرانی قرار گرفتند.

ادامه مطلب
1400دستگاه کمباین در شهر آمل در حال برداشت برنج می باشند

حضور دکتر یزدان پناه در نمایشگاه برنج کشور ارمنستان
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور ارمنستان با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی کشور و توسعه روابط تجاری میان دو کشور ایران و ارمنستان با حضور شرکت های توانمند و برتر بین المللی از روز 20 خردادماه با حضور مسئولان بلندپایه ایرانی وکشور ارمنستان گشایش یافته و تا 23 خرداد نیز ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه برنج ارمنستان